Tarih: 22.06.2020| Okunma Sayısı: 148

BASINA VE KAMUOYUNA

Siyasi iktidar tarafından gündeme getirilen baroların seçim ve örgütlenme sistemlerinde değişiklik yaparak bağımsız yargının teminatı savunmayı ayrıştırmayı hedefleyen tasarılara karşı baro başkanları, bulundukları illerden yola çıkarak Ankara’ya doğru yürüme kararı aldılar.

Demokratik hukuk devletlerinde düşünce ve ifade özgürlüğü, toplanma, gösteri ve yürüyüş hakkı demokrasinin ve hukukun gereğidir. Bu özgürlükler devletin saygı duymak kadar korumakla da yükümlü olduğu haklardır. Bu hakları siyasi iktidarlara yakın kesimler kadar hiçbir ayrım gözetmeksizin muhalif kesimler ile diyecek sözü olan herkes kullanabilir ve bu ortamı yaratmanın asli yükümlüsü da devletin kendisidir. Ancak uluslararası hukukta ve iç yasal mevzuatlarda da koruma altına alınan bu haklarını kullanan baro başkanları ve avukatlar 22.06.2020 tarihinde Ankara girişinde kolluğun hukuksuz engellemesi ile karşılaştılar. Hukuksuzluk yapıldığını hatırlatan ve haklarına saygı duyulmasını isteyen avukatlara kolluk tarafından sözlü ve fiziksel saldırılarda bulunulmuştur.

Bu saldırılara maruz kalanlardan biri de Gaziantep Barosu başkanı Av. Bektaş Şarklı’dır. Kolluğun avukatlara hakaretleri ve fiziksel sert müdahalesi açıkça dayanaktan yoksun bir şiddettir. Bu saldırıların temelinde de kolluğun benzer hukuksuz müdahalelerinde cezasızlık ile sonuçlanan soruşturma ve kovuşturma pratiği yatmaktadır.

Siyasi iktidarların hukuku ve yasaları tanımayan girişimlerine karşı savunmayı temsilen avukatlar ve barolar yurttaşların yanında yer aldılar. Bugüne kadar barolar, düşünce ve ifade özgürlüğünü, toplanma ve örgütlenme özgürlüğünü, yaşam hakkını, demokrasinin gereklerini savundular. Bugün de aynı dirençle ve kararlılıkla savunmaya devam etmekteler.

Tam da bu direnç ve güç nedeniyle baskıya ve müdahalelere maruz kalmaktalar. Bölünmüş barolar sistemi ile güçleri kırılmaya ve kriminalize edilmeye çalışılmaktalar.

Bizler Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri baroları insan hakları merkezleri olarak meslektaşlarımızın ve aynı zamanda düşünce ve ifade özgürlüklerini, toplanma, gösteri ve yürüyüş hakkını kullanan yurttaşların destekçisiyiz. Siyasi iktidarı bu utanç verici, hukuksuz engelleme ve müdahaleden derhal geri adım atmaya davet ediyoruz. Özgürlüklere ve insan haklarına siyasi müdahaleleri kabul etmediğimizi bir kez daha kararlılıkla belirtiyoruz.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİ BAROLARI

İNSAN HAKLARI MERKEZLERİ

04.08.2020
AV. İSMAİL ELİK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.