CUMHURİYET SAVCISI EYYÜP AKBULUT'UN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMASI HAKKINDA BASIN AÇIKLAMAMIZ
Tarih: 22.05.2021| Okunma Sayısı: 179

BASINA VE KAMUOYUNA

Barolar olarak, uzun zamandır; Ülkenin genelge, özelge ve tebliğlerle yönetildiğini belirttik. Hakim-Savcı güvencesinin olmadığı ülkemizde gelinen noktada, yargı siyasetin, yürütmenin oyuncağı olmuş vaziyettedir dedik. Yargı denetimsiz iktidar, savunmasız yargı hayalleri kurulduğunu, yargının bağımsız ve tarafsızmış gibi bile davranamadığını, yargıya duyulan güvenin tarihin en dip seviyesine düştüğünü, devletin hukuktan, yargının da adaletten kopuşa sürüklendiğini, hukuksal ve yargısal süreçlerde savunmanın yok sayıldığını, avukatların ekonomik ve mesleki hiçbir sorununa, bilerek ve isteyerek, hiçbir ciddi ve kalıcı çözüm üretilmediğini dile getirdik. 

Tüm yurttaşlarımızın hak ettiği, olması gereken hukuk düzeninden bahsederek; olması gereken hukuk düzeni ile olan arasındaki farkları gösterdik. Hukuk devleti ve özgürlükler  adına davalar açtık, açıklamalar yaptık. Barolarımızın uzun zamandır dile getirdiği sorunlar bu kez alışık olmadığımız bir yerden, bir cumhuriyet savcısından geldi.

Viranşehir Cumhuriyet Savcılarından Sayın Eyüp Akbulut tarafından pandemi boyunca gerçekleştirilen uygulamaların Anayasa’ya, İnsan Haklarına ve dolayısıyla hukuka aykırılığına dikkat çeken bir video kaydı ile bunları söylediği için muhtemelen işini kaybedebileceğini belirterek, haksızlığa karşı susmayı haysiyetine yediremediğinden bahisle soruşturma açtığını ve hiçbir Cumhuriyet Savcısının artık ben bilmiyordum diyemeyeceğini, belirterek paylaşımda ve beyanlarda bulunmuştur.

Videoda ayrıca mevzuat gereği mahkeme kararlarının gerekçeli olması gerektiğinden, mahkemelerin bir tarafın idare olması durumunda ayrımcılık yaparak aynı ara kararı tekrar ettiğinden, yayımlanmış genelgenin idareden yeniden istenmesinin anlamsızlığını ve idarece mahkemeye cevap verilmemesinin keyfiliğin boyutunu gösterdiğini, tedbir dolayısıyla verilen cezalara karşı yapılan itirazların kasten bekletildiğini, demokratik bir toplumda özgür basının bütün fikirleri vatandaşlar ile paylaşması gerektiğini, bir suç işlendiğini gören her cumhuriyet savcısının derhal işin gerçeğinin araştırılması için resen soruşturma başlatması gerektiğini kendisinin de pandemi ve aşı uygulamaları nedeniyle resen soruşturma başlattığını duyurmuştur. 

  Uzun süreden beri “tarafsız yargı” adına bir değerlendirme, karar veya girişim görmeyen ülke insanı, Cumhuriyet Savcısı AKBULUT’un bu değerlendirmelerini takdirle karşılayarak sahip çıkmış ve paylaşımlarıyla ülkenin birincil gündemi haline getirmiştir.

Bir savcının iktidarın değil Cumhuriyetin Savcısı olduğunu hatırlamasının yıllardan beri siyasal iktidarın silahı haline getirilen yargının tarafsızlığı adına umut verici olduğunu, bu yaklaşımın tüm yargı mensuplarına örnek olmasını temenni ettiğimizi belirterek; cesaretin bulaşıcı olduğunu ve adalete güvenin yeniden tesisi için diğer tüm yargı mensuplarından aynı umut verici tavrı beklediğimizi ifade etmek istiyoruz.

Mardin Barosu gerçek, tarafsız ve bağımsız bir hukuk ve yargı düzeninden yanadır. Bağımsız ve adil bir yargı ancak yargının ve avukatların bağımsızlığı ve toplumsal adalet mücadelesi ile mümkündür.

Cumhuriyet Savcısı Eyyüp AKBULUT hakkında , ‘’HSK Müfettişleri'nce hazırlanan ön raporu görüşen HSK 2'nci Dairesi; hakkında soruşturma yapılan ilgilinin bulunduğu hal üzere göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine ulaştığından, oybirliği ile hakimler ve savcılar kanununun 77'inci maddesi gereğince geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verildiğini’’  üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Mardin Barosu olarak, Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut’un açıklamaları Yargının tarafsızlığı adına umut verici olduğunu, bu anlamda Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut'un yayında olduğumuzu ve desteklediğimizi , uzaklaştırma kararının yanlış olduğunu, ilgililere bu yanlıştan hemen dönülmesi çağrısı yapıyoruz.
 Kamuoyuna saygıyla sunarız.

25.09.2021
AV. İSMAİL ELİK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.