DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Tarih: 21.06.2021| Okunma Sayısı: 304

Mardin Barosu Mülteci Hakları Komisyonunca Dünya Mülteciler Gününde mülteciler ile bir araya gelmek üzere Mardin ve bölge illerinde mültecilere yönelik faaliyet gösteren birçok kuruluşun katılımıyla bir buluşma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (UNIOM), Welthungerhilfe, Siirt Barosu Mülteci Hakları Komisyonu, Hayata Destek Derneği, Kızılay, Sığınmacılar Ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (ASAM), Lider Kadın Derneği, Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği, İnsan Hakları Derneği Mardin Şubesi, Mardin Tabipler Odası, Kadın Emeğinin Kalkınması Ve İyileştirilmesi Kooperatifi (Kekik), Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Her Yerde Sanat Derneği, Türkiye Kalkınma Vakfı, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı temsilcileri katıldı.

Program, Av. Ayşin SİYAHKOÇ ve Av. Leyla SAROHAN tarafından sunuldu. Program içerisinde Av. Ayşin SİYAHKOÇ ve Av. Leyla SAROHAN Baronun Kadın ve Çocuk Hakları ile İnsan Hakları alanında çalışmalar sürdüren komisyon ve merkezlerin tanıtımlarını yaptı.

Av.Ayşin SİYAHKOÇ konuşmasında, Mardin Barosunun, ayrımcılığın insan hakları ihlali olduğunu savunduğunu ve ayrımcılığın her türlüsüyle mücadele ettiğini, ayrımcılığın evrensel bir sorun olduğu, mültecilerin, sokakta, okulda, iş hayatında ve çeşitli medya mecralarında ayrımcılığa maruz kalmakta olduğunu, nefret söylemlerinden ötürü ayrımcılığa uğrayan mültecilerin, ötekileştirildiğini ve toplumdan soyutlandığını belirtip ayrımcılıkla mücadele konusunda Baromuzun Kadın Hakları Merkezi, Çocuk Hakları Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu ve Mülteci Hakları Komisyonu vatandaş veya yabancı ayrımı yapmaksızın çalışmalar yürütmekte olduğunu belirtmiştir.

Av. Leyla SAROHAN, konuşmasında göç yolunun en dezavantajlı grubu mülteci kadın ve çocuklardan oluştuğunu, mülteci kadınların kayıt dışı evliliklere zorlandığını, kız çocuklarının ise erken yaşta zorla evlendirildiğini, mültecilerin yaşadığı trajedilerin psikolojik boyutu dikkate alınmaksızın eleştirilmekte ve sonsuz bir yas döngüsüne hapsedildiğini, belirterek Mardin Barosunun kadına yönelik her türlü ayrımcılığın karşısında olduğunu gerek ayrımcılıkla gerekse de kadına yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik olmak üzere şiddetin her türlüsü ile mücadele etmekte olduklarını, mültecilerin, bu ve benzeri hak ihlalleri ile karşılaştıklarında adalete erişim konusunda yaşadıkları sorunları aşabilmek için barolara adli yardım talebinde bulunabileceklerini dile getirmiştir.

Programda ilk konuşmayı yapan Baro Başkanımız Av. İsmail ELİK konuşmasında, mültecilik olgusunun küresel bir sorun olduğunun herkesçe kabul edilmesi ve devletlerin mültecilere yönelik hak temelli politikalar geliştirmeleri gerektiğini, bu bağlamda sığınma hakkına erişimin kolaylaştırılması gerektiği, sığınma hakkının bir lütuf, bir yardımseverlik olmadığı, tıpkı yaşam hakkı, özgürlük hakkı gibi temel bir insan hakkı olduğu şartsız bir şekilde kabul edilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Baro Başkanımız konuşmasının devamında Mardin barosu olarak sorumluluklarının farkında olduklarını, özellikle kilit mülteci gruplara ve diğer tüm mültecilere yönelik hukuki destek ve adli yardım hizmetleri sağladıklarını, adalete erişimde yaşanan zorlukların aşılması için avukatlara yönelik eğitimler ve farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini belirtmiştir.

Konuşmasının son kısmında ise Baro Balkanımız Av. İsmail ELİK, yerinden edilen mültecilerin istatistiklere konu rakamlardan ibaret olmadığını, mültecilerin şu anki vaziyetinin, insanlık onurunun içerisinde bulunduğu durumun göstergesi olduğunu ve Mardin Barosu olarak bu etkinliği, göç yolunda yitirdiğimiz insanlara, kıyılara vuran insanlığa ithaf ettiğini vurgulamıştır.

Mardin Barosu Mülteci Hakları Komisyonu adına kürsüye davet edilen Mardin Barosu Başkan Yardımcısı ve Mülteci Hakları Koordinatörü Av. Ruşen BİNGÜL BİNBAŞ konuşmasında, düzenlemiş oldukları bu etkinliğin ana temasının, insan hakkı ihlallerinin, nefret söylemi ve eşitsiz uygulamaların başat özneleri haline gelmiş/getirilmiş göçmenler ve mülteciler olduğunu vurgulamıştır.

Konuşmasının devamında Av. Ruşen BİNGÜL BİNBAŞ, Gerçekçi bir barış ortamı yaratılmadığı sürece göç ve mülteci sorunu için yapılacak her şey iyileşme sağlamayan geçici bir çözüm olmaktan öteye geçemeyeceğini belirtip sözlerini ülkemizdeki ve dünyadaki tüm göçmenler için daha yaşanılır bir dünya dileği ile ve göç yollarında yaşamını yitiren binlerce insanı anarak bitirmiştir.

Programın devamında Mardin Barosu Mülteci Hakları Komisyonu üyesi Av. Dılşah DEMİRCAN Adli Yardım Hakkı ve kapsamı hakkında bilgiler aktarmış olup Mardin Barosunun, adli yardım hakkını, adil yargılanma hakkının güvencesi olarak görmekte ve adli yardım hakkı ile hak arama özgürlüğünde kişiler arasında eşitlik sağlamayı amaçlamakta olduğunu belirtmiştir.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) adına konuşmasını yapan Andelka RUDİC konuşmasında, daha önce hiç olmadığı kadar insanın artık evinden kaçmaya zorlandıklarını, şu anda 80 milyondan fazla insanın sığınma aradığını, bu rakamların dünyamızı çevreleyen ve insanların evlerini terke zorlayan savaşlar, çatışmalar ve zulümler kadar ezici olduğunu, söz edilen her bir rakamın hayatı aniden ve kendi unsuru olmaksızın paramparça olan gerçek bir kişiyi, bir kız çocuğunu, ya da erkek çocuğunu, kadını ya da erkeği temsil ettiğini, Mardin Barosunun bugün bu etkinlikle mültecilerin yanında olacaklarını gösterdiğini belirtmiştir. Konuşmasının devamında mültecilerin yaşadığı sorunları belirtmiş olup UNHCR’nin alandaki çalışmalarını aktarmıştır.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (UNIOM) koordinatörü Adile SÜLÜNTAY, Mardin Barosu ve Baro Mülteci Hakları Komisyonu üyelerine etkinlik için teşekkür ettiğini belirtip kurum olarak Uluslararası Göç Örgütünün Mardin’de 2 aydan beri çalışmalara başladığını, psiko-sosyal destek, geçim kaynakları ve ev-barınak tadilatı projeleri yürüttüklerini ayrıca eğitim ve hukuki danışmanlık hizmeti sağladıklarını, Artuklu, Kızıltepe, Midyat ve Derik ilçelerinde hâlihazırda çalıştıklarını, pandemi nedeniyle hijyen kiti dağıttıklarını, mülteciler ve yerel halk ve kurumlara yönelik faaliyetler sürdürdüklerini, Sosyal Yardımlaşma Vakıfları, Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Valiliği aracılığıyla kendilerine ulaşılabildiğini ifade ettikten sonra katılımcıların sorularını cevaplamıştır.

Welthungerhilfe adına konuşan kıdemli proje sorumlusu Tevfik IŞIKER, kurum olarak global anlamda açlığı önlemeye yönelik faaliyetler yürüttüklerini, ülke bazında ise sürdürülebilir kalkınma, tarım, sosyal uyum, koruma, onarım gibi bir çok projelerinin olduğunu belirtmiştir. Kuruluşundan bu yana 70’ten fazla ülkede projeleri olduğunu, yerel sivil toplum kuruluşları ile partnerlik yaptıklarını anlatmıştır. Bu etkinlik için Mardin Barosuna ve Komisyon üyeleri ile etkinliği destekleyen Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği (MOKİD), Lider Kadın Derneği (LKD) ve Hayata Destek Derneğine kurum adına teşekkür ettiğini belirtmiştir.

Etkinliğe katılan Artuklu Üniversitesinden akademisyenler ve diğer Sivil toplum örgütleri de mültecilere yönelik sosyal uyum çalışmaları hakkında fikirlerini ve bu alanda yürüttükleri faaliyetlerini tanıtmıştır.

Ardından kürsüye davet edilen mülteci aktivistler yaşadıkları sorunları, engelleri ve beklentilerini belirtmişlerdir.

25.09.2021
AV. İSMAİL ELİK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.