STAJ/STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Tarih: 14.05.2014 23:00:00| Okunma Sayısı: 5015

İSTENEN BELGELER

ADET

GEREKLİ BELGELER

1- Nüfus Cüzdan Örneği

2

Kimlik fotokopisi.

2- Fakülte Diploması

2

Noterden Tasdikli veya Okul onaylı.

3- Fakülteye giriş tarihini gösterir belge

2

Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesinden birinde kayıt tarihinin yer alması yeterlidir.

4- Memuriyet Sicil veya Bonservis

2

Mezuniyetten sonra memurluk yapanlar için.

5- Askerlik Terhis Belgesi

1

Mezuniyetten sonra askerlik yapanlar için.

6- Staj Ücreti

1

400 TL

7- İstem Dilekçesi (Başvuru Dilekçesi)

2

Örneği Ekte Bulunmaktadır. (İNDİR)

8- Takdimname

2

Örneği Ekte Bulunmaktadır. (İNDİR)

9- Muvafakatname

2

Örneği Ekte Bulunmaktadır. (İNDİR)

10- Beyan Dilekçesi

2

Örneği Ekte Bulunmaktadır. (İNDİR)

11- Fotoğraf

4

Biometrik Vesikalık, Kravatlı

12- Uzman Doktor Raporu

2

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 4/g Maddesinde yer alan, (avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut ve akılca malul olmadığına) dair resmi bir hastanenin Psikiyatri Uzman hekimliğince düzenlenmiş sağlık raporu.

     
NOT:  Aile Hekimliği Raporu kabul edilmemektedir.

13- Sabıka Kaydı

2

Sabıka Kaydı (Arşiv Kayıtlı Alınacak.)

14- İkametgâh Senedi 

2

Nüfus Müdürlüğünden alınacak. (İkamet ilinin Mardin olması zorunludur.)

STAJ BAŞVURUSUNDA, S.S.K, BAĞ-KUR ve EMEKLİ SANDIĞI’NDAN, KAYITLI OLMADIKLARINA DAİR BELGE GETİRMELERİ GEREKMEKTEDİR.

24.05.2018
AV. ÇELEBİ ARAZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.