ILAP KOORDİNASYON TOPLANTISINA KATILDIK.
Türkiye'de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi (ILAP) kapsamında Ankara'da gerçekleştirilen Koordinasyon toplantısına Baro Başkanımız Av. İsmail ELİK ve Baro Başkan Yardımcımız Av. Mesut AYDOĞAN katılım sağlamıştır.