GENEL KURULA ÇAĞRI

 

Baromuzun Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 05.12.2020 günü saat  09.00’da YAY GRAND OTELİ Toplantı Salonunda (Nur Mah. Toki Karşısı Diyarbakır Yolu Üzeri Artuklu/Mardin), Seçim ise 06.12.2020 Günü 09:00-17:00 Saatleri arasında Mardin Barosu Hizmet Binası Konferans Salonunda (13 Mart Mahallesi İl Müftülüğü Arkası 48. Sokak No:8 Artuklu/Mardin)  yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, aynı gündemle 12.12.2020 günü saat  09.00'da YAY GRAND OTELİ Toplantı Salonunda (Nur Mah. Toki Karşısı Diyarbakır Yolu Üzeri Artuklu/Mardin), seçim ise 13.12.2020 Günü 09:00-17:00 Saatleri arasında Mardin Barosu Hizmet Binası Konferans Salonunda (13 Mart Mahallesi İl Müftülüğü Arkası 48. Sokak No:8 Artuklu/Mardin)  yapılacaktır.

            1136 Sayılı Avukatlık Kanunun 86. maddesi gereğince; Mardin Barosu Levhasına yazılı olan avukatların toplantıya katılmaları zorunludur.

            Yapılacak olan Genel Kurul, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunun 84. maddesi gereğince Mardin Barosu Levhasına yazılı avukatlara tebligat hükmünde ilânen duyurulur.

            Tüm meslektaşlarımızın katılımını saygı ile dilerim.

 

GÜNDEM

            A) BİRİNCİ GÜN- YAY GRAND OTELİ TOPLANTI SALONU-SAAT:09:00

1)  Yoklama ve Baro Başkanının Genel Kurulu Toplantısını açması

2)  Başkanlık Divanı için; Divan Başkanı, Divan Başkan Vekili ve İki Kâtip Üyenin seçilmesi

3)  Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması

4)  Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması

5)  Mali Hesap Raporunun okunması

6)  Denetleme Kurulu Raporunun okunması

7)  Okunan raporların ayrı ayrı müzakeresi

8)  Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrasının oylanması

9)  2020-2022 yıllarına ait tahmini bütçenin okunması, müzakeresi ve kabulü

10) Avukatlık Kanunu’nun 81. maddesine göre 2020-2022 yılları için, avukatlar için yıllık kesenek ve giriş keseneklerinin, avukatlık ortaklıkları için yıllık kesenek ve giriş keseneklerinin miktarının belirlenmesi

11) Mardin Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı’nın kurulması

12) Baro Başkanlığı, Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulları ve T.B.B. delegelikleri için Adaylıkların Saptanması ve Baro Başkan Adaylarının Konuşmaları

13) Dilek ve temenniler.

14) Seçimler (İkinci Gün)

                B) İKİNCİ GÜN- MARDİN BAROSU HİZMET BİNASI KONFERANS SALONU SAAT 09:00-17:00                           (Seçim Kurulu denetiminde yapılacaktır.)

a)  Baro Başkanı .( En az 10 yıl kıdemli Avukatlar arasından )

b)  Yönetim Kurulu. ( 10 Asıl, 10 Yedek ) ( En az 5 Yıl kıdemli Avukatlar arasından)

c)  Denetleme Kurulu. (3 Asıl, 3 Yedek.) ( En az 5 Yıl kıdemli Avukatlar arasından)

d)  Disiplin Kurulu .( 5 Asıl,3 Yedek.) ( En az 5 yıl kıdemli Avukatlar arasından)

e)  Türkiye Barolar Birliği Delegeleri (3 Asıl, 3 Yedek.) ( En az 10 yıl kıdemli Avukatlar arasından )

 

 

Av. İsmail ELİK

Mardin Baro Başkanı