DUYURU NO:2023/28
Tarih: 30.03.2023| Okunma Sayısı: 1713

DUYURU NO:2023/28

 

Konu : TBB Bilişim Komisyonu tarafından hazırlanan Kayıtlı Elektronik Posta Raporu hakkında.

Avukatlar tarafından gönderilen Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) iletilerinin Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve e-Yazışma Teknik Rehberi kriterlerine uygun olmadığı (Elektronik yazışma paketi içermediği) gerekçesiyle bazı kamu kurum ve kuruluşlarınca işleme alınmayarak iade edilmeleri üzerine birliğimizce Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Bakanlıklara, hukuka aykırı bu uygulamaya son vermeleri için yazılar yazılmıştır.

Gönderdiğimiz yazılara rağmen benzer sorunların devam etmesi, gönderdikleri KEP iletileri hukuka aykırı bir biçimde iade edilen meslektaşlarımızın ilave hukuki yollara müracaat etmek zorunda kalması nedenleri ile TBB Bilişim Komisyonumuz tarafından “KEP iletilerinin hukuki niteliği” hakkında bir inceleme yapılmış ve ekte yer verilen rapor hazırlanmıştır.

Raporda yer verilen Danıştay 13. Dairesinin, 24.05.2022 tarih ve 2022/789 Esas, 2022/2203 Karar sayılı ilamı,  Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4.Vergi Dava Dairesinin, 01.12.2021 tarih ve 2021/3230 Esas, 2021/2533 Karar sayılı kararı ve Ankara 5. İcra Hukuk Mahkemesinin 2022/ 919 Esas, 2022/1297 sayılı kararından da açıkça anlaşılacağı üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik yazışma paketi (EYP) içermeyen KEP iletilerini işleme almayarak iade etmeleri hukuka aykırı olup idare hukuku açısından zımni ret niteliğindedir.

Ekte sunulan raporda ayrıntılı olarak açıklandığı ve yukarıda belirtilen kararlardan açıkça anlaşılacağı üzere, mevcut yasa ve yönetmeliklerde, avukatlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin gönderdiği KEP iletilerinin Elektronik Yazışma Paketi (EYP) formatında olmasını zorunlu kılan bir kural yoktur. Avukatlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin KEP ile gönderdiği dilekçe ve başvurular yönetmelikte tanımlanan resmi yazışma niteliğinde olmayıp, kanuni sınırlamalar dışında başkaca bir sınırlamaya tabi değildir. Elektronik imza ile gönderilen KEP iletileri; Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve e-Yazışma Teknik Rehberi kapsamı dışındadır. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen KEP iletilerinin e-imzalı olması yeterli olup iletiler alıcı hesabına ulaştığı anda hukuki sonuç doğmaktadır.

Söz konusu rapor, tüm kamu kuruluşlarına gönderilecek olup TBB Bilişim Komisyonumuzun web sayfasında,  https://d.barobirlik.org.tr/komisyon/bilisim/raporlar/KEP_Raporu.pdf adresinde yayımlanmıştır.

Yukarıda belirtilen sorunların çözümünü kolaylaştırması ve ilave hukuki yollara müracaat edecek meslektaşlarımıza ışık tutması amacı ile TBB Bilişim Komisyonumuz tarafından hazırlanan Yargı Kararları Işığında Kayıtlı Elektronik Posta Uygulamaları başlıklı rapor ve eklerinin baronuz üyesi avukatlara duyurulması hususunu bilgilerinize sunarım.

 

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

EK : “Yargı Kararları Işığında Kayıtlı Elektronik Posta Uygulamaları” başlıklı rapor

15.06.2024
AV. İSMAİL ELİK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.