DUYURU 2023/55
Tarih: 27.07.2023| Okunma Sayısı: 112

DUYURU NO:2023/55

Konu : ''Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun İçtihat Kararı'' Hakkında

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 20.01.2023 tarih, Esas:2021/2, Karar:2023/1 sayılı kararı, 16.07.2023 tarihli 32250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Kararda; “Rehinle teminat altına alınmış ve ayrıca kambiyo senedine de bağlanmış alacağın tahsili amacıyla, borçlu aleyhine tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile aynı anda ve sıra gözetilmeksizin hem rehnin paraya çevrilmesi yolu ile, hem de kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılamayacağına” oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Söz konusu kararın Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını dilerim.

Saygılarımla.

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkan

26.09.2023
AV. İSMAİL ELİK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.