DUYURU: BAROMIUZA KAYITLI AVUKATLARIN KİŞİSEL VERİLERİNE İLİŞKİN DUYURU
Tarih: 5.05.2022| Okunma Sayısı: 243

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA DUYURU

BAŞVURU KONUSU VE HUKUKİ MEVZUAT

Meslektaşlarımız tarafından Baromuza intikal eden başvurularda, şahsi GSM numaraları başta olmak üzere iletişim verilerinin rızaları olmaksızın hukuka aykırı olarak elde edildiği ve 3.kişilerle paylaşıldığı tarafımıza bildirilerek, konu hakkında gerekli tedbirlerin alınarak gereğinin yapılması talep edilmiştir.

Baromuz KVKK komisyonu tarafından yapılan çalışma neticesinde,

 1. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun “Baroya yazılma istemi” başlıklı 6. maddesinin, 4 üncü maddedeki koşulları taşıyanlar başvurdukları yer barosu levhasına yazılmalarını dilekçe ile isteyebilirler.” hükmünü, “Avukatlık yetkilerinin başkaları tarafından kullanılmaması başlıklı 63 üncü maddesinin … Baro levhasında yazılı bulunmayanlar avukatlık unvanını da taşıyamazlar… hükmünü haiz olduğu, Avukatlık Kanununun “Levhaya yazılma yükümlülüğü” başlıklı 66. maddesi uyarınca, her avukatın bölgesi içinde sürekli olarak avukatlık edeceği yerin baro levhasına yazılmakla yükümlü olduğu, dolayısıyla avukatlık görevini ifa edecek kişiler için baro levhasına yazılmanın kanuni bir yükümlülük olduğu, bu yükümlülüğü yerine getirmeden avukatlık görevini icra etmenin mümkün olmadığı, belirtilmiştir.
 2. Avukatlık Kanununun “Avukatlar listesi” başlıklı 75 inci maddesinde, Baro yönetim kurulu üç yılda bir bölgesi içinde bulunan ve baro levhasında yazılı olan bütün avukatların bir listesini son yılın 31 Aralık tarihine kadar düzenler. Listeye her avukatın alfabe sırasıyla adı, soyadı, büro ve konut adresi yazılır. Birlikte çalışan avukatların büroları ve avukatlık ortaklıkları listede ayrıca belirtilir. Levhadaki değişiklikler her yılsonunda düzenlenecek ek listede gösterilir. Bu listenin düzenlenme şekli Türkiye Barolar Birliğince tespit edilir. Listenin düzenlenmesinden sonra baro levhasına yazılanlara yeni listenin düzenlenmesine kadar kullanılacak geçici bir belge verilir. Listeden Anayasa Mahkemesine, Yüksek Mahkemelere, Adalet Bakanlığına, Türkiye Barolar Birliğine, diğer barolara, baronun bölgesi içinde bulunan mahkemelerle Cumhuriyet Savcılıklarına, en büyük idare amirine, diğer yargı mercilerine, noterlere ve icra ve iflas dairelerine yeteri kadar gönderilir. düzenlemesi yer almaktadır.
 3. Kanunun “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 5 inci maddesinde ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesinin mümkün olduğu hükmü yer almaktadır.
 4. Kanunun, Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16. maddesinde yer alan ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi durumunda ihlalden söz edilmeyeceği, belirtilmiştir.
 5. Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygulama Rehberinin ‘Kişisel Verilerin İlgili Kişi Tarafından Alenileştirilmiş Olması’ başlığı altında; İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan kişisel verileri işlenebilecektir. Bu duruma örnek olarak ise bir kişinin belirli hallerde kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini kamuya açık şekilde ilan etmesi verilebilir. Kurumsal internet sitelerinde, çalışanların işyeri telefon numaraları ve kurumsal elektronik posta adreslerinin üçüncü kişilerin erişimine açık şekilde paylaşılması halinde de alenileştirmeden söz edilebilir.İfadeleri yer almaktadır.

SONUÇ

 1. Baroya yazılma istemiyle birlikte baroya iletilen bilgilerin baro levhasında doğrudan yayımlandığı fakat daha sonradan avukatların söz konusu baroya başvurarak bu bilgileri güncelleme ya da sildirme imkânı bulunduğu,
 2. Meslektaşlarımızın söz konusu kişisel verileri düzeltme veya silme imkânlarının UHAP sistemi üzerinden tanındığı,sonucuna ulaşılmıştır.

ALINAN TEDBİRLER

 1. Baro idari personeline, baro mensubu avukat tarafından kişisel veriler alenileştirilmiş olsa dahi iletişim bilgileri başta olmak üzere ilgili avukatın açık rızası alınmaksızın 3. Kişilerle paylaşılmamasının gerekliliği vurgulanmıştır.
 2. Baro idari personeline yönelik KVKK disiplin prosedürü hazırlanarak uygulamaya başlanılmıştır.
 3. KVKK kapsamında idari tedbir olarak Baro idari personeline ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz 3.kişilere yönelik olarak Gizlilik sözleşmeleri hazırlanarak uygulamaya konulmuştur.
 4. KVKK kapsamında gerekli idari tedbirler alınarak idari personel, avukat, stajyer avukat ve stajyer adayı avukatlarımızın kişisel verilerinin bulunduğu Baro odalarının girişi ve çıkışı Kart sistemi ile sadece yetkili personelin girişine izin verilmiştir.
 5. Arşiv odası yeniden düzenlenerek Kişisel Verilerin güvenirliği artırılmıştır.

ÖNERİLERİMİZ

 1. Meslektaşlarımızın iletişim verileri başta olmak üzere kişisel verilerinin 3.kişiler tarafından talep edilmesi halinde kişisel verisi paylaşılacak ilgili meslektaşın açık rızası alınarak paylaşım yapılması,
 2. Meslektaşlara ilişkin olarak Özel Nitelikli kişisel verilerin paylaşılmaması,
 3. Kişisel verilerin UHAP sistemi üzerinden düzeltme veya silme imkânı bulunduğundan gerekli düzenlemelerin tarafınızca yapılabileceği,

 

Baromuz KVKK komisyonu tarafından çalışmalar devam etmekte olup, konuya ilişkin olarak bilgilendirmeler https://www.mardinbarosu.org.tr/ internet sitemizden veya Mardin Barosu SMS sistemi üzerinden siz değerli meslektaşlarımıza duyurulacaktır.

 

19.05.2022
AV. İSMAİL ELİK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.