İSVEÇ KALKINMA AJANSININ FİNANSÖRÜ OLDUĞU, ADALET BAKANLIĞI'NIN VE TBB’NİN DE ANA FAYDALANICISI OLDUĞU “TÜRKİYE’DE ADALETE ERİŞİM İÇİN ADLİ YARDIM UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİNE DESTEK PROJESİ ( ILAP 2 )” KAPSAMINDA, PROJENİN PİLOT BAROLARINDAN OL
Tarih: 28.01.2023| Okunma Sayısı: 1671

İsveç Kalkınma Ajansının finansörü olduğu, Adalet Bakanlığı'nın ve TBB’nin de ana faydalanıcısı olduğu “Türkiye’de  Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi ( ILAP 2 )” kapsamında, projenin pilot barolarından olan Baromuz Başkanı Av. İsmail Elik, TBB Başkanı Av. Erinç SAĞKAN , TBB Başkan Yardımcısı Av. Gürkan ALTUN ve diğer katılımcılar 22-27 Ocak 2023 tarihleri arasında Paris’te çalışma ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyarette Fransa Adalet Bakanlığı yetkilileri, Fransa Ulusal Baro Konseyi, Paris Barosu başkanı ve yetkilileriyle “Adli Yardım Sistemi, Meslek Kuralları, Fransa Avukatlık Akademileri, Meslek İçi Eğitim ve Avukatlığa Kabul Sistemi” konularında görüşmeler yapılmış, yerinde incelemelerde bulunulmuştur.

22.02.2024
AV. İSMAİL ELİK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.