“AVUKATLIK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİNİ” GÖRÜŞMEK ÜZERE OLAĞANÜSTÜ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 12 NİSAN 2022 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Tarih: 14.04.2022| Okunma Sayısı: 68

TBB ve baroların görüşü alınmadan hazırlanan ve 13.04.2022 tarihinde TBMM adalet komisyonunda görüşülen adli yardım ve Stajyer Avukatlarla ilgi “Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini” görüşmek üzere olağanüstü baro başkanları toplantısı 12 nisan 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda meydana çıkan ortak görüş doğrultusunda, TBB başkanı ve yönetim ile aralarında baro başkanımız Av. İsmail Elik’in de olduğu bir kısım baro başkanlarından oluşturulan komisyon tarafından TBMM Adalet Komisyonunda baroların görüş/talepleri dile getirildi, milletvekilleriyle görüşmeler gerçekleştirildi.

1- Söz konusu kanun teklifinin yasallaşması 2 Nolu baroların yararına, avukat sayısı daha az olan baroların aleyhine bir duruma sebebiyet verecektir. Teklifin amacının 2 Nolu baroları daha cazip hale getirmek olduğu açıktır. Bu durum ayrıca, Sosyal-Hukuk devletinin olmazsa olmazı olan, vatandaşların hukuka erişimini de  kısıtlamış olacaktır.

Öte yandan, bölgeler arasında ekonomik gelir düzeyinin dikkate alınması mutlaka gereklidir.  Gelir düzeyi düşük olan illerdeki vatandaşların hukuki uyuşmazlıklarda adli yardıma daha çok ihtiyaç duydukları-başvurdukları açıktır. Ancak, ödeneğin az olması ve adaletsiz dağıtılması o ilin hem avukatlarını hem de o ilde yaşayan vatandaşları mağdur edecektir.

2- Adli yardım ödeneği ise hiç bekletilmeden barolara aktarılmalıdır. Ödeneğin geç aktarılmasından dolayı avukatlar bir yıl ya da daha uzun süre sonra ancak adli yardım ücretlerini alabilmektedirler.

3- Stajyer hakim ve savcılarda olduğu gibi, staj süresince, meslek onuruna yaraşır miktarda bir ücretin bakanlık tarafından stajyer avukatlara da ödenmesi ve diğer kurumsal güvencelerin sağlanması gerekir.

19.05.2022
AV. İSMAİL ELİK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.