MARDİN BAROSU ADLİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

MARDİN BAROSU ADLİ YARDIM BAŞVURUSU

 

Kimler Yararlanabilir 

Avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanlar ile başvurunun haklılığı konusundaki durumlarını kanıtlamak kaydıyla, adli yardım hizmetinden yararlanabilirler.

Nasıl Başvurulur 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 178.maddesinde “Adlî yardım istemi, adlî yardım bürosuna veya temsilcilerine yapılır. İstek sahibi, isteminde haklı olduğunu gösterdiği delillerle kanıtlamak zorundadır…” yer alan düzenleme ile başvurunun adli yardım bürosuna/temsilciliklere yapılması gerekmektedir.

Adli yardım isteminde bulunulabilir.  

Yukarıdaki koşulları taşıyan adli yardım istemleri büromuz/temsilcilerimiz tarafından kaydedilerek başvurucularla bir ön görüşme yapılır. Görüşme sırasında adli yardım görüşme formu düzenlenir ve başvurucuya bir taahhütname imzalatılır. Yapılan değerlendirme sonucunda adli yardım koşullarını taşıdığı anlaşılan başvuruculara avukatlık hizmeti vermek üzere bir avukat atanır.           

Nereye Başvurulur

Mardin  sınırları içinde MARDİN BAROSU ADLİ YARDIM İl/İlçe Temsilciliklerine başvurulabilir. (*İl/İlçe Temsilcileri  diğer sayfadadır)