YAYINLARIMIZ

YAYINLARIMIZ

1- Avukatlar İçin Karşılaştırmalı AYM - AİHM Kabul Edilebilirlik Rehberi, Yazan: Av. Revşan Deniz YILDIRIM ÇOBANOĞLU, 2020

 

2- A'dan Z'ye Dilekçe Nasıl Hazırlanır? Bir Dilekçenin Anatomisi, Yazan: Av. M. Ufuk TEKİN, 2020

 

3- CMK Görevlendirmeleri İçin Uygulamada Rehber El Kitabı, Yayına Hazırlayanlar: Av. Yakup Gül, Av. Mehmet Baran Selanik

 

4- Ceza Kanunları: TCK-CMK-CGTİHK-TMK-KMK - Ocak 2019


 

5- 100 Başlıkta Soruşturma Evresi, Yazan: Av. Cüneyt ALTIPARMAK, 2018

 

6- Türk Ceza Kanunu - Ceza Muhakemesi Kanunu ve İlgili Mevzuat, 2011

 

7- Ceza Mevzuatı - 2008

 

 

8- Ceza Muhakemesi Hukuku Başvuru Kitabı, Yazan: Prof. Dr. Feridun YENİSEY, Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU, 2021