DUYURU NO:2023/11

DUYURU NO:2023/11

Konu : Yargıtay Büyük Genel Kurul Kararı Hakkında.

27.01.2023 günlü 32086 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun 25.01.2023 tarih ve 2023/1 sayılı kararının bir örneği ilişikte gönderilmiştir. Söz konusu kararın Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını dilerim.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN

Türkiye Barolar Birliği

Ek : Yargıtay Büyük Genel Kurul Kararı