BARO BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU’NUN 48/1 MADDESİ İLE YASAKLANAN AVUKATIN İŞ ALMASINA ARACILIK EDEN TEDAŞ KARŞITI PLATFORM İSİMLİ FACEBOOK SOSYAL MEDYA HESABININ KULLANICI VE YÖNETİCİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞT
Baro Başkanlığımız tarafından 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 48/1 maddesi ile yasaklanan avukatın iş almasına aracılık eden Tedaş Karşıtı Platform isimli Facebook sosyal medya hesabının kullanıcı ve yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Haksız rekabete sebep olacak şekilde faaliyette bulunan ve Avukatlık Kanunu’na aykırı davranan bu türden oluşumlar ile mücadelemiz devam edecektir .