KATLEDİLEN DİYARBAKIR BARO BAŞKANI AV. TAHİR ELÇİ’NİN FAİLLERİNİN YARGILANDIĞI DAVANIN 7. DURUŞMASI BUGÜN GÖRÜLDÜ. BU CİNAYETİN AYDINLATILMASI VE SORUMLU OLAN HERKESİN YARGI ÖNÜNDE HESAP VERMESİ İÇİN MÜCADELEMİZ VE DAYANIŞMAMIZ DEVAM EDECEKTİR.
Katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Tahir Elçi’nin Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bugünkü duruşmasına Baro Başkanımız Av. İsmail Elik , Baro Başkan Yardımcımız Av. Berivan Çelik , Avukat Hakları Merkezinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Civan Ortaç , Avukat Hakları Merkezi Başkanımız Av. Mehmet Beken ve Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyemiz Av. Mehmet Delen katılım sağlamışlardır. Katılan vekilleri ve Baro Başkanlarının söz aldığı duruşmada olay yerinde keşif yapılması ,  istihbaratçı ve ihbarcıların dinlenmesi , kamera görüntülerinin yurt dışında bu konuda uzman bilirkişilerce incelenmesi , vs. Yönündeki çoğu talep haksız ve hukuka aykırı bir şekilde red edilmiştir. Duruşma 29 Kasım 2023 tarihine ertelenmiştir.Bu cinayetin aydınlatılması ve sorumlu olan herkesin yargı önünde hesap vermesi için mücadelemiz  ve dayanışmamız devam edecektir.