MARDİN BAROSU/DİSİPLİN KURULU
 
 
Av.İsmet BODUR
Üye
 
 Av. Mahmut BİNGÜL

Üye

 
Av.Mesut ÖKMEN
Üye

Av.Zeynep IRMAK

 Üye

 
Av. Agit ÖNEL

Üye