MABEM/STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER

İSTENEN BELGELER

ADET

GEREKLİ BELGELER

1- Nüfus Cüzdan Örneği

2

Kimlik fotokopisi.

2- Fakülte Diploması

2

Noterden Tasdikli veya Okul onaylı.

3- Memuriyet Sicil veya Bonservis

2

Mezuniyetten sonra memurluk yapanlar için.

4- Staj Ücreti

1

600 TL (IBAN BİLGİLERİ AŞAĞIDA YAZMAKTADIR)

5- İstem Dilekçesi (Başvuru Dilekçesi)

2

Örneği Ekte Bulunmaktadır. (İNDİR)

6- Takdimname (KIDEM ŞARTI ARANMAZ)

2

Örneği Ekte Bulunmaktadır. (İNDİR)

7- Muvafakatname (5 YILLIK KIDEM ŞARTI VARDIR)

2

Örneği Ekte Bulunmaktadır. (İNDİR)

8- Beyan Dilekçesi

2

Örneği Ekte Bulunmaktadır. (İNDİR)

9- Fotoğraf

4

Biometrik Vesikalık, Kravatlı

10- Uzman Doktor Raporu

2

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 4/g Maddesinde yer alan, (avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut ve akılca malul olmadığına) dair resmi bir hastanenin Psikiyatri Uzman hekimliğince düzenlenmiş sağlık raporu.

 

NOT:Aile Hekimliği Raporu kabul edilmemektedir.

11- Sabıka Kaydı

2

Adli Sicil (Sabıka Kaydı)

(Arşiv Kayıtlı Alınacak.)

NOT : E-Devlet'ten de alınabilir.

12- İkametgâh Senedi

2

Nüfus Müdürlüğünden alınacak.(İkamet ilinin Mardin olması zorunludur.)

NOT : E-Devlet'ten de alınabilir.

13- HESAP KARTI

 

Mardin Denizbank şubesinde hesap açılarak

Hesap kartının baroya ibrazı

 

İlgili Kurum Yetkilisi : Erol ŞATANA

STAJ BAŞVURUSUNDA, S.S.K, BAĞ-KUR ve EMEKLİ SANDIĞI’NDAN, KAYITLI OLMADIKLARINA DAİR BELGE GETİRMELERİ GEREKMEKTEDİR.

NOT : E-Devlet'ten de alınabilir.

NOT : MARDİN BAROSU IBAN NO : TR 25 0013 4000 0091 6194  7000 02 (AÇIKLAMAYA LÜTFEN İSİM SOYİSİM VE STAJ GİRİŞ ÜCRETİNİ BELİRTİNİZ )

STAJYER ADAYI AYDINLATMA METNİ

STAJYER AVUKAT AYDINLATMA METNİ