Tarih: 25.03.2017| Okunma Sayısı: 775

BAROMUZ VE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ İŞBİRLİĞİ İLE
"HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU VE İSTİNAF"
KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ.

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Fatih Deniz ALAEDDİNOĞLU'NUN sorumluluğunda gerçekleşen ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd.Doç. Dr. Evren KOÇ, Yrd.Doç. Dr.Cengiz Serhat KONURALP ve Araştırma Görevlisi Ayşe Ece ACAR'IN sunum yaptığı seminere Mardin , Siirt ve Şanlıurfa Barolarından meslektaşlarımızın katılımı yoğun oldu.
Baro Başkanımız Av. Çelebi ARAZ seminerin açılışında yaptığı konuşmada;
Türkiye’de mevzuatın, uygulamaların ve Yargıtay içtihatlarının sürekli değiştiği bilinen bir gerçektir. Bu gerçek karşısında avukatların sürekli kendilerini yenilemeleri ve geliştirmeleri mesleğin başarılı bir şekilde icrası için hayati öneme sahip olup meslekte kendini geliştirmenin en önemi metodu şüphesiz eğitimdir.
Eğitim meslek hayatı boyunca devam etmesi gereken bir süreçtir. Yeni uygulamalar, yenilenen ve değişen mevzuatlar karşısında meslek içi eğitim bir ihtiyaç olmaktan öte bir zorunluluk haline gelmiştir. Her yönü ile dinamik olan avukatlık mesleğinde eğitimden uzak kalmak önce durağanlığa, ardından yetersizliğe ve sonuç olarak başarısızlığa sebep olacaktır.
Ancak avukatlık mesleğinde yetersiz ve başarısız olmak, sadece bizim için değil, temsil ettiğimiz müvekkiller ve toplumsal adalet için de telafisi imkânsız ağır maliyetler çıkaracaktır.
Bu manada Baro olarak avukatlarımızın meslek içi eğitimlerini önemsediğimizi ve bu eğitimleri düzenlemekten büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim.
Bugün icra edilecek olan HMK Uygulamaları ve İstinaf semineri son derece önemsediğimiz bir eğitim. Zira her şeyi ile yüklendiğimiz ve mutfağında sadece bizlerin çalışıp hâkimin önüne koyduğumuz hukuk davalarının bel kemiğini oluşturan hukuk muhakemeleri kanunu alanındaki güncel uygulamaları öğrenmek ve yeni bir uygulama olan istinaf kanun yolu konusunda yol gösterici bir eğitim almak bizler için oldukça faydalı olacak ve bu manada bilgi eksikliğimizi ve bilgi farklılığını giderecektir. diyerek , seminere katkı sunan Hocalara, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezine ve katılımcılara teşekkür edip seminerin faydalı geçmesi temennisinde bulundu.
Seminerin bitiminde Av. Fatih Deniz ALAEDDİNOĞLU, Yrd.Doç. Dr. Evren KOÇ, Yrd.Doç. Dr.Cengiz Serhat KONURALP ve Araştırma Görevlisi Ayşe Ece ACAR'A baromuz adına plaket takdim edildi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.06.2018
AV. ÇELEBİ ARAZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.